Hierarchie zde prezentovaná je pouze ilustrativní, naznačuje možnosti této přezentace znalostí.
V současné době probíhají práce na jejím rozšíření do universálního systému znalostí.
Jako výchozí fond slouží Znalostní databáze.
Viz Rámcové vzdělávací programy

Orbis Pictus

Obsah

Předmluva pro vydání nové doby

Předmluva ke čtenáři (J. A. Komenského)

Pozvání
Abeceda
Svět
Zavírka


Vybrané položky