Přehled literatury

   Cílem přehledu je poskytnout všestranný pohled na literaturu a současně přístup na literární díla dostupná na Internetu nebo pořízená v Eridanu. Rámec pohledu by měl odpovídat rozsahu látky střední školy.
   Výuka literatury je obecně považována za součást výuky češtiny, což z ní činí předmět u studentů značně neoblíbený, jelikož literatura sama o sobě má v dnešní době malé praktické použití. Zejména znalost literární češtiny neřeší současné problémy našeho jazyka.
   Vhodnější je přistupovat k literatuře jako k součásti dějepisu, vložit ji do časoprostorové struktury dějepisu. Na literární díla, zvláště ze starších období, lze potom pohlížet i jako na historické dokumenty a použít je pro oživení studia dějepisu a společenských nauk.

Použitá literatura:
PhDr. Eva Bilíková, Přehled literatury 1996, vyd. MC naklad. BrnoDokument by měl zhruba zachovat původní dělení, měl by využívat možností elektronické publikace
 • měl by být konzistentní, tj. neuvádět stupně A ...
 • česká literatura by měla následovat za světovou (s tím, že Kafka, Kisch,... zůstanou v české literatuře - psali česky)
 • měly by vzniknout další pohledy:
  • časový - časová osa,
  • stylový - přehled stylů s napojením na architekturu a další umění,
  • jmenný - uspořádání podle abecedy
  • národní - uspořádání podle národů a abecedy
 • Do dokumentu jsou zařazeni i některá další spisovatelé a další díla, pokud jsou pozoruhodná a k disposici na Internetu
Později by se dokument měl propojit s dokumentem dějepisným (ten bude mít uvnitř nějaké mapky atd.)
Dokumenty by se měly řídit pravidly pro pořizování HTML dokumentů.
Literatura má praktické kořeny a praktické použití, přesto ji řadíme mezi umění.Odkazy:
 • http://www.katro.info/index_lt.htm
 • http://basne.webzdarma.cz/indexa.htm
 • http://www.sacred-texts.com/