// CR party system, government, poslanecka snemovna a senat
// mozna by se to melo prejmenovat na "Ustavni ... "

#REPLACE_OR_NEW: MINISTER,                     TYPE: STRING;
#REPLACE_OR_NEW: LEADER,                        TYPE: OBJECT;
#REPLACE_OR_NEW: CHAIRMAN,                  TYPE: OBJECT;
#REPLACE_OR_NEW: MEMBER,                        TYPE: OBJECT;
#REPLACE_OR_NEW: CR_KRAJ,                      TYPE: STRING;
#REPLACE_OR_NEW: CR_SENAT_OKRSEK, TYPE: STRING;
#REPLACE_OR_NEW: PARTY_MEMBER,        TYPE: OBJECT;
#REPLACE_OR_NEW: TITLE,                            TYPE: STRING;
#REPLACE_OR_NEW: URL,                               TYPE: STRING;

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM",
    CS*PHRASE: "Vládní systém České republiky";
//    UNDER: "CZECH_REPUBLIC";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_CONSTITUTIONAL_COURT",
    CS*PHRASE: "Ústavní soud České republiky",
    URL: "http://www.concourt.cz/",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PRESIDENT",
    CS*PHRASE: "president České republiky",
    URL: "http://www.hrad.cz",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Veřejný_ochránce_práv_(Ombudsman)",
    URL: "http://www.ochrance.cz/",
    CS*PHRASE: "Veřejný ochránce práv (Ombudsman)",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    CS*PHRASE: "Vláda České republiky",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM",
    URL: "http://www.vlada.cz/";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "předseda_vlády",
    CS*PHRASE: "předseda vlády",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Petr_Nečas",
    TITLE: "RNDr.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "1._místopředseda_vlády_a_ministr_zahraničí",
    CS*PHRASE: "1. místopředseda vlády a ministr zahraničí",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Karel_Schwarzenberg";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "místopředsedkyně_vlády",
    CS*PHRASE: "místopředsedkyně vlády",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Karolína_Peake",
    TITLE: "RNDr.";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_zahraničí",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo zahraničí",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mzv.cz/",
    LEADER: "Karel_Schwarzenberg";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "diplomatické_mise",
    CS*PHRASE: "diplomatické mise",
    UNDER: "Ministerstvo_zahraničí",
    URL: "http://www.mzv.cz/_urady/index.html";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_financí",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo financí",
    URL: "http://www.mfcr.cz/",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Miroslav_Kalousek",
    TITLE: "Ing.";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_obrany",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo obrany",
    URL: "http://www.army.cz/",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Alexandr_Vondra",
    TITLE: "RNDr.";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_průmyslu_a_obchodu",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo průmyslu a obchodu",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mpo.cz/",
    LEADER: "Martin_Kuba",
    TITLE: "MUDr.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_normalizační_institut",
    CS*PHRASE: "Český normalizační institut",
    UNDER: "Ministerstvo_průmyslu_a_obchodu",
    URL: "http://www.csni.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřad_pro_technickou_normalizaci,_metrologii_a_státní_zkušebnictví",
    CS*PHRASE: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
    UNDER: "Ministerstvo_průmyslu_a_obchodu",
    URL: "http://www.unmz.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Puncovní_úřad",
    CS*PHRASE: "Puncovní úřad",
    UNDER: "Ministerstvo_průmyslu_a_obchodu",
    URL: "http://www.puncovniurad.cz/";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_práce_a_sociálních_věcí",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo práce a sociálních věcí",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mpsv.cz/",
    LEADER: "Jaromír_Drábek",
    TITLE: "Dr. Ing.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_správa_sociálního_zabezpečení",
    CS*PHRASE: "Česká správa sociálního zabezpečení",
    UNDER: "Ministerstvo_práce_a_sociálních_věcí",
    URL: "http://www.cssz.cz/";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_dopravy",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo dopravy",
    URL: "http://www.mdcr.cz/",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Pavel_Dobeš",
    TITLE: "Mgr.";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_zemědělství",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo zemědělství",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mze.cz/",
    LEADER: "Petr_Bendl",
    TITLE: "Ing.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Státní_veterinární_správa",
    CS*PHRASE: "Státní veterinární správa",
    UNDER: "Ministerstvo_zemědělství",
    URL: "http://svs.aquasoft.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_zemědělská_a_potravinářská_inspekce",
    CS*PHRASE: "Česká zemědělská a potravinářská inspekce",
    UNDER: "Ministerstvo_zemědělství",
    URL: "http://www.czpi.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústřední_komise_pro_ochranu_zvířat",
    CS*PHRASE: "Ústřední komise pro ochranu zvířat",
    UNDER: "Ministerstvo_zemědělství",
    URL: "http://www.mze.cz/cz/ukoz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústřední_kontrolní_a_zkušební_ústav_zemědělský",
    CS*PHRASE: "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský",
    UNDER: "Ministerstvo_zemědělství",
    URL: "http://www.zeus.cz/";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_zdravotnictví",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo zdravotnictví",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mzcr.cz/",
    LEADER: "Leoš_Heger",
    TITLE: "doc. MUDr. CSc.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_lékařská_komora",
    URL: "http://www.lkcr.cz/",
    CS*PHRASE: "Česká lékařská komora",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_stomatologická_komora",
    URL: "http://www.dent.cz/",
    CS*PHRASE: "Česká stomatologická komora",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_lékárnická_komora",
    URL: "http://www.lekarnici.cz/",
    CS*PHRASE: "Česká lékárnická komora",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústav_zdravotnických_informací_a_statistiky_ČR",
    URL: "http://www.uzis.cz/",
    CS*PHRASE: "Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdravotnická_záchranná_služba_ČR",
    URL: "http://www.zzscr.cz/",
    CS*PHRASE: "Zdravotnická záchranná služba ČR",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Statní_ústav_pro_kontrolu_léčiv",
    URL: "http://www.sukl.cz/",
    CS*PHRASE: "Statní ústav pro kontrolu léčiv",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Všeobecná_zdravotní_pojišťovna",
    URL: "http://www.vzp.cz/",
    CS*PHRASE: "Všeobecná zdravotní pojišťovna",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Oborová_zdravotní_pojišťovna_zaměstnanců_bank_a_pojišťoven",
    URL: "http://www.ozp.cz/",
    CS*PHRASE: "Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdravotní_pojišťovna_ministerstva_vnitra_ČR",
    URL: "http://www.zpmvcr.cz/zpmv.nsf",
    CS*PHRASE: "Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vojenská_zdravotní_pojišťovna_ČR",
    URL: "http://www.vozp.cz/",
    CS*PHRASE: "Vojenská zdravotní pojišťovna ČR",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_průmyslová_zdravotní_pojišťovna",
    URL: "http://www.hzp.cz/",
    CS*PHRASE: "Česká průmyslová zdravotní pojišťovna",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zaměstnanecká_pojišťovna_Škoda",
    URL: "http://www.zpskoda.cz/",
    CS*PHRASE: "Zaměstnanecká pojišťovna Škoda",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Revírní_bratrská_pokladna",
    URL: "http://www.rbp-zp.cz/",
    CS*PHRASE: "Revírní bratrská pokladna",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_správa_sociálního_zabezpečení_-_lékařská_posudková_služba",
    URL: "http://www.cssz.cz/posud_epn/hlavni.htm",
    CS*PHRASE: "Česká správa sociálního zabezpečení - lékařská posudková služba",
    UNDER: "Ministerstvo_zdravotnictví";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_školství,_mládeže_a_tělovýchovy",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy",
    URL: "http://www.msmt.cz/",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Petr_Fiala",
    TITLE: "Prof. PhDr. Ph.D., LL.M.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_školní_inspekce",
    CS*PHRASE: "Česká školní inspekce",
    URL: "http://www.csicr.cz/",
    UNDER: "Ministerstvo_školství,_mládeže_a_tělovýchovy";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústav_pro_informace_ve_vzdělávání",
    CS*PHRASE: "Ústav pro informace ve vzdělávání",
    URL: "http://www.uiv.cz/",
    UNDER: "Ministerstvo_školství,_mládeže_a_tělovýchovy";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Akademie_věd_ČR",
    CS*PHRASE: "Akademie věd ČR",
    URL: "http://www.cas.cz/index.html.cz",
    UNDER: "Ministerstvo_školství,_mládeže_a_tělovýchovy";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_kultury",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo kultury",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mkcr.cz/",
    LEADER: "Alena_Hanáková",
    TITLE: "Mgr.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ochranný svaz autorský",
    URL: "http://www.osa.cz/",
    CS*PHRASE: "Ochranný svaz autorský",
    UNDER: "Ministerstvo_kultury";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_životního_prostředí",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo životního prostředí",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.env.cz/",
    LEADER: "Tomáš_Chalupa",
    TITLE: "Mgr.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Státní_fond_životního_prostředí",
    CS*PHRASE: "Státní fond životního prostředí",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí",
    URL: "http://www.sfzp.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_inspekce_životního_prostředí",
    CS*PHRASE: "Česká inspekce životního prostředí",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí",
    URL: "http://www.cizp.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Agentura_ochrany_přírody_a_krajiny_České_republiky",
    URL: "http://www.nature.cz/",
    CS*PHRASE: "Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_ekologický_ústav",
    URL: "http://www.ceu.cz/",
    CS*PHRASE: "Český ekologický ústav",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_geologický_ústav",
    URL: "http://www.cgu.cz/",
    CS*PHRASE: "Český geologický ústav",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_hydrometeorologický_ústav",
    URL: "http://www.chmi.cz/",
    CS*PHRASE: "Český hydrometeorologický ústav",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Geofond_České_republiky",
    URL: "http://www.geofond.cz/",
    CS*PHRASE: "Geofond České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_chráněných_krajinných_oblastí_České_republiky",
    URL: "http://www.schkocr.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa chráněných krajinných oblastí České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_Krkonošského_národního_parku",
    URL: "http://www.krnap.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa Krkonošského národního parku",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_národního_parku_České_Švýcarsko",
    URL: "http://www.npcs.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa národního parku České Švýcarsko",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_NP_a_CHKO_Šumava",
    URL: "http://www.npsumava.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa NP a CHKO Šumava",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_NP_Podyjí",
    URL: "http://www.nppodyji.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa NP Podyjí",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Výzkumný_ústav_Silva_Taroucy_pro_krajinu_a_okrasné_zahradnictví",
    URL: "http://www.vukoz.cz/",
    CS*PHRASE: "Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Výzkumný_ústav_vodohospodářský_T.G._Masaryka",
    URL: "http://www.vuv.cz/",
    CS*PHRASE: "Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "EkoLink_-_katalog_odkazů_i_zahraničních",
    URL: "http://www.ekolink.cz/linky/index.php3?v=1",
    CS*PHRASE: "EkoLink - katalog odkazů i zahraničních",
    UNDER: "Ministerstvo_životního_prostředí";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_pro_místní_rozvoj",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo pro místní rozvoj",
    URL: "http://www.mmr.cz/",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    LEADER: "Kamil_Jankovský",
    TITLE: "Ing.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zájmová_sdružení_měst_a_obcí_České_republiky",
    URL: "http://www.mmr.cz/cz/sdruzeni",
    CS*PHRASE: "Zájmová sdružení měst a obcí České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_pro_místní_rozvoj";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo spravedlnosti",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.justice.cz/",
    LEADER: "Jiří_Pospíšil_JUDr.",
    TITLE: "JUDr.";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nejvyšší_soud_České_republiky",
    CS*PHRASE: "Nejvyšší soud České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://www.nsoud.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vrchní_soud_v_Praze",
    CS*PHRASE: "Vrchní soud v Praze",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/VS_Praha.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vrchní_soud_v_Olomouci",
    CS*PHRASE: "Vrchní soud v Olomouci",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/VS_Olomouc.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rejstřík_trestů",
    CS*PHRASE: "Rejstřík trestů",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/tresty.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Státní_zastupitelství",
    CS*PHRASE: "Státní zastupitelství",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/index.nsf/StatniZastupitelstvi?OpenPage";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Justiční_škola",
    CS*PHRASE: "Justiční škola",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/jskola.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Institut_vzdělávání_Ministerstva_spravedlnosti",
    CS*PHRASE: "Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/iv.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Institut_pro_kriminologii_a_sociální_prevenci",
    CS*PHRASE: "Institut pro kriminologii a sociální prevenci",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/iksp.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Probační_a_mediační_služba_České_republiky",
    CS*PHRASE: "Probační a mediační služba České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/pms.nsf/Stranky/Uvod";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vezeňská_služba_České_republiky",
    CS*PHRASE: "Vezeňská služba České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://www.vscr.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vezeňská_služba_České_republiky_-_adresář",
    CS*PHRASE: "Vezeňská služba České republiky - adresář",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    URL: "http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=228";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_spravedlnosti_ČR_-_Informační_registry",
    URL: "http://www.justice.cz/1250/zresortu/registry.html",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo spravedlnosti ČR - informační registry";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Notárská_komora_České_republiky",
    URL: "http://www.notarkom.cz/",
    CS*PHRASE: "Notárská komora České republiky",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_-_městský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/MS_Praha.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha - městský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_1_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha1.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 1 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_2_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha2.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 2 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_3_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha3.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 3 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_4_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha4.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 4 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_5_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha5.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 5 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_6_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha6.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 6 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_7_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha7.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 7 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_8_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/os_Praha8.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 8 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_9_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_Praha9.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 9 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_10_-_obvodní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_Praha10.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha 10 - obvodní soud",
    UNDER: "Praha_-_městský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_Praha.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Benešov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_benesov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Benešov - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Beroun_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_beroun.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Beroun - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kladno_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_kladno.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Kladno - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kolín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_kolin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Kolín - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kutná_Hora_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_kutnaHora.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Kutná Hora - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Mělník_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_melnik.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Mělník - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Mladá_Boleslav_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_mladaBoleslav.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Mladá Boleslav - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nymburk_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_nymburk.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Nymburk - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_-_východ_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_prahaVychod.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha - východ - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_-_západ_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_prahaZapad.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Praha - západ - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Příbram_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_pribram.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Příbram - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rakovník_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_rakovnik.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Rakovník - okresní soud",
    UNDER: "Praha_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_CeskeBudejovice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Česke Budějovice - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česke_Budějovice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_CeskeBudejovice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "České Budějovice - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_Krumlov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_ceskyKrumlov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Český Krumlov - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jindřichův_Hradec_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_jindrichuvHradec.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Jindřichův Hradec - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pelhřimov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_pelhrimov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Pelhřimov - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Písek_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_pisek.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Písek - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Prachatice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_prachatice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Prachatice - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Strakonice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_strakonice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Strakonice - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tábor_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_tabor.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Tábor - okresní soud",
    UNDER: "Česke_Budějovice_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_plzen.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Plzeň - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Domažlice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_domazlice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Domažlice - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Cheb_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_cheb.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Cheb - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karlovy_Vary_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_karlovyVary.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Karlovy Vary - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Klatovy_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_klatovy.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Klatovy - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň_-_jih_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_plzenjih.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Plzeň - jih - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň_-_město_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_Plzen_mesto.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Plzeň - město - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň_-_sever_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_plzenSever.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Plzeň - sever - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rokycany_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_rokycany.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Rokycany - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Sokolov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_sokolov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Sokolov - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tachov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_tachov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Tachov - okresní soud",
    UNDER: "Plzeň_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_ustiNadLabem.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Ústí nad Labem - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_Lípa_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_ceskaLipa.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Česká Lípa - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Děčín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_decin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Děčín - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Chomutov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_chomutov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Chomutov - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jablonec_nad_Nisou_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_jablonecNadNisou.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Jablonec nad Nisou - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Liberec_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_liberec.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Liberec - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Litoměřice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_litomerice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Litoměřice - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Louny_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_louny.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Louny - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Most_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_most.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Most - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Teplice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_teplice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Teplice - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Labem_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_UstiNadLabem.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Ústí nad Labem - okresní soud",
    UNDER: "Ústí_nad_Labem_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hradec_Králové_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_hradecKralove.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Hradec Králové - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Havlíčkův Brod_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_HavlickuvBrod.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Havlíčkův Brod - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hradec Králové_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_hradecKralove.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Hradec Králové - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Chrudim_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_chrudim.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Chrudim - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jičín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_jicin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Jičín - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Náchod_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_nachod.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Náchod - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pardubice_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_pardubice.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Pardubice - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rychnov_nad_Kněžnou_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_rychnovNKneznou.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Rychnov nad Kněžnou - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Semily_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_semily.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Semily - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Svitavy_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_svitavy.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Svitavy - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Trutnov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_trutnov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Trutnov - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Orlicí_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_ustiNadOrlici.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Ústí nad Orlicí - okresní soud",
    UNDER: "Hradec_Králové_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_Brno.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Brno - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Blansko_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_blansko.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Blansko - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno_-_město_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_BrnoMesto.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Brno - město - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno_-_venkov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_brnoVenkov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Brno - venkov - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Břeclav_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_breclav.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Břeclav - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hodonín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_hodonin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Hodonín - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihlava_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_jihlava.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Jihlava - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kroměříž_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_kromeriz.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Kroměříž - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Prostějov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_prostejov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Prostějov - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Třebíč_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_trebic.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Třebíč - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Uherské Hradiště_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_uherskeHradiste.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Uherské Hradiště - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vyškov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_vyskov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Vyškov - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zlín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_zlin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Zlín - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Znojmo_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_znojmo.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Znojmo - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Žďár_nad_Sázavou_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_zdarNadSazavou.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Žďár nad Sázavou - okresní soud",
    UNDER: "Brno_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ostrava_-_krajský_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/KS_Ostrava.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Ostrava - krajský soud",
    UNDER: "Ministerstvo_spravedlnosti";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Bruntál_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_bruntal.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Bruntál - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Frýdek_-_Místek_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_frydekMistek.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Frýdek - Místek - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jeseník_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_jesenik.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Jeseník - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karviná_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_karvina.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Karviná - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nový_Jičín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_novyJicin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Nový Jičín - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Olomouc_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_olomouc.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Olomouc - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Opava_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_opava.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Opava - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ostrava_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_ostrava.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Ostrava - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Přerov_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_prerov.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Přerov - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Šumperk_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_sumperk.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Šumperk - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vsetín_-_okresní_soud",
    URL: "http://portal.justice.cz/justice/OS_vsetin.nsf/Stranky/Uvod",
    CS*PHRASE: "Vsetín - okresní soud",
    UNDER: "Ostrava_-_krajský_soud";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ministerstvo_vnitra",
    CS*PHRASE: "Ministerstvo vnitra",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT",
    URL: "http://www.mvcr.cz/",
    LEADER: "Jan_Kubice";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Policie_České_republiky",
    CS*PHRASE: "Policie České republiky",
    URL: "http://www.mvcr.cz/policie/index.html",
    UNDER: "Ministerstvo_vnitra";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Státní_ústřední_archiv_v_Praze",
    CS*PHRASE: "Státní ústřední archiv v Praze",
    UNDER: "Ministerstvo_vnitra",
    URL: "http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Adresář_českých_archivů",
    CS*PHRASE: "Adresář českých archivů",
    UNDER: "Ministerstvo_vnitra",
    URL: "http://www.cesarch.cz/adresar.htm";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "krajské_úřady",
    CS*PHRASE: "krajské úřady",
    UNDER: "Ministerstvo_vnitra";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "okresní_úřady",
    CS*PHRASE: "okresní úřady",
    UNDER: "Ministerstvo_vnitra";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Středočeský_kraj",
    URL: "http://www.stredocech.cz/",
    CS*PHRASE: "Středočeský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihočeský_kraj",
    URL: "http://www.kraj-jihocesky.cz/",
    CS*PHRASE: "Jihočeský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeňský_kraj",
    URL: "http://www.kr-plzensky.cz/",
    CS*PHRASE: "Plzeňský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karlovarský_kraj",
    URL: "http://www.krajkv.cz/",
    CS*PHRASE: "Karlovarský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústecký_kraj",
    URL: "http://www.krajustecko.cz/",
    CS*PHRASE: "Ústecký kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Liberecký_kraj",
    URL: "http://www.kraj-lbc.cz/",
    CS*PHRASE: "Liberecký kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Královéhradecký_kraj",
    URL: "http://www.kr-kralovehradecky.cz/",
    CS*PHRASE: "Královéhradecký kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pardubický_kraj",
    URL: "http://www.pardubickykraj.cz/",
    CS*PHRASE: "Pardubický kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vysočina_kraj",
    URL: "http://www.kr-vysocina.cz/",
    CS*PHRASE: "kraj Vysočina",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihomoravský_kraj",
    URL: "http://www.kr-jihomoravsky.cz/",
    CS*PHRASE: "Jihomoravský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Olomoucký_kraj",
    URL: "http://www.kr-olomoucky.cz/",
    CS*PHRASE: "Olomoucký kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Moravskoslezský_kraj",
    URL: "http://www.kr-moravskoslezsky.cz/",
    CS*PHRASE: "Moravskoslezský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zlínský_kraj",
    URL: "http://www.kr-zlinsky.cz/",
    CS*PHRASE: "Zlínský kraj",
    UNDER: "krajské_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Benešov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-bn.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Benešov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Beroun_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-be.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Beroun",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Blansko_okresní_úřad",
    URL: "http://www.okubk.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Blansko",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno-město_okresní_úřad",
    URL: "http://www.brno-city.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Brno-město",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno-venkov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-bo.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Brno-venkov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Bruntál_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-br.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Bruntál",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Břeclav_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-bv.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Břeclav",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_Lípa_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-cl.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Česká Lípa",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "České_Budějovice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.okucb.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad České Budějovice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_Krumlov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ck.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Český Krumlov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Děčín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-dc.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Děčín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Domažlice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-do.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Domažlice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Frýdek-Místek_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-fm.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Frýdek-Místek",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Havlíčkův_Brod_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku.hbnet.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Havlíčkův Brod",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hodonín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ho.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Hodonín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hradec_Králové_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-hk.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Hradec Králové",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Cheb_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ch.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Cheb",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Chomutov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-cv.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Chomutov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Chrudim_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-cr.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Chrudim",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jablonec_nad_Nisou_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-jbc.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Jablonec nad Nisou",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jeseník_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-je.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Jeseník",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jičín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-jc.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Jičín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihlava_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ji.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Jihlava",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jindřichův_Hradec_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-jh.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Jindřichův Hradec",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karlovy_Vary_okresní_úřad",
    URL: "http://www.kvary.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Karlovy Vary",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karviná_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ka.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Karviná",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kladno_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-kl.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Kladno",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Klatovy_okresní_úřad",
    URL: "http://www.okukt.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Klatovy",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kolín_okresní_úřad",
    URL: "http://194.212.190.3/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Kolín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kroměříž_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-km.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Kroměříž",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kutná_Hora_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-kh.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Kutná Hora",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Liberec_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-lbc.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Liberec",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Litoměřice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-lt.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Litoměřice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Louny_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ln.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Louny",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Mělník_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-me.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Mělník",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Mladá_Boleslav_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-mb.cz/cze/page.php3?top=022&id=020000&soubor=oku.html",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Mladá Boleslav",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Most_okresní_úřad",
    URL: "http://www.okumost.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Most",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Náchod_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-na.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Náchod",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nový_Jičín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-nj.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Nový Jičín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nymburk_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-nbk.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Nymburk",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Olomouc_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ol.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Olomouc",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Opava_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-op.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Opava",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pardubice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pce.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Pardubice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pelhřimov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pe.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Pelhřimov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Písek_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pi.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Písek",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň-jih_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pj.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Plzeň-jih",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň-sever_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ps.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Plzeň-sever",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha-východ_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-py.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Praha-východ",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha-západ_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pz.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Praha-západ",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Prachatice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pt.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Prachatice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Prostějov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pv.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Prostějov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Přerov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-prv.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Přerov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Příbram_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-pb.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Příbram",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rakovník_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ra.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Rakovník",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rokycany_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ro.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Rokycany",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rychnov_nad_Kněžnou_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-rk.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Rychnov nad Kněžnou",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Semily_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-sm.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Semily",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Sokolov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-so.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Sokolov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Strakonice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-st.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Strakonice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Svitavy_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-sy.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Svitavy",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Šumperk_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-su.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Šumperk",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tábor_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ta.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Tábor",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tachov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-tc.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Tachov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Teplice_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-tp.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Teplice",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Trutnov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-tu.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Trutnov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Třebíč_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-tr.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Třebíč",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Uherské_hradiště_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-uh.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Uherské hradiště",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Labem_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-ul.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Ústí nad Labem",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Orlicí_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-uo.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Ústí nad Orlicí",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vsetín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.inext.cz/okuvsetin/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Vsetín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vyškov_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-vy.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Vyškov",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zlín_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-zl.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Zlín",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Znojmo_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-zn.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Znojmo",
    UNDER: "okresní_úřady";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Žďár_nad_Sázavou_okresní_úřad",
    URL: "http://www.oku-zr.cz/",
    CS*PHRASE: "okresní_úřad Žďár nad Sázavou",
    UNDER: "okresní_úřady";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES",
    CS*PHRASE: "politické strany v České republice",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
    CS*PHRASE: "Česká strana sociálně demokratická",
    URL: "http://www.cssd.cz",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
    CS*PHRASE: "Občanská demokratická strana",
    URL: "http://www.ods.cz",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KDU-ČSL",
    CS*PHRASE: "Křesťanská a demokratická unie - čs. strana lidová",
    URL: "http://www.kdu-csl.cz/HOME/default.htm",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
    CS*PHRASE: "Komunistická strana Čech a Moravy",
    URL: "http://www.kscm.cz",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
// #CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_US",
//     CS*PHRASE: "Unie svobody",
//     URL: "http://www.unie.cz/",
//     UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
// #CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODA",
//     CS*PHRASE: "Občanská demokratická aliance",
//     URL: "http://www.oda.cz/",
//     UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
// #CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_DEU",
//     CS*PHRASE: "Demokratická unie",
//     URL: "http://www.deu.cz/",
//     UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
    CS*PHRASE: "Věci veřejné",
    URL: "http://www.veciverejne.cz/",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP_09",
    CS*PHRASE: "TOP 09",
    URL: "http://www.top09.cz/",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_SNK_ED",
    CS*PHRASE: "SNK Evropští demokraté",
    URL: "http://www.snked.cz/",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_POLITICAL_PARTIES;

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna",
    CS*PHRASE: "Poslanecká sněmovna České republiky",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM",
    CHAIRMAN: "Lubomír_Zaorálek",
    URL: "http://www.psp.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ČSSD_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "ČSSD poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ODS_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "ODS poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "KSČM_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "KSČM poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "TOP09-S_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "TOP09-S poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VV_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "VV poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nezařazení_poslanecký_klub",
    CS*PHRASE: "Nezařazení poslanecký klub",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory",
    CS*PHRASE: "poslanecké výbory",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "HV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Hospodářský výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "KV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Kontrolní výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "MIV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Mandátový a imunitní výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ORGV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Organizační výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "PV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Petiční výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "RV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Rozpočtový výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "UPV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Ústavně právní výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VOV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Volební výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VB_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro bezpečnost",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VEZ_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro evropské záležitosti",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VO_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro obranu",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VSP_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro sociální politiku",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VSR_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VZ_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro zdravotnictví",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VZP_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Výbor pro životní prostředí",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ZAV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Zahraniční výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ZEV_poslanecký_výbor",
    CS*PHRASE: "Zemědělský výbor",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_výbory";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise",
    CS*PHRASE: "poslanecké komise",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKBIS_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKGIBS_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKNBU_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKVZ_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKKPO_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKPKPS_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SKRRP_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "VK_poslanecká_komise",
    CS*PHRASE: "Volební komise",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_komise";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace",
    CS*PHRASE: "poslanecké delegace",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Poslanecká_sněmovna";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SDMPU_poslanecká_delegace",
    CS*PHRASE: "Stálá delegace do Meziparlamentní unie",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SDNATO_poslanecká_delegace",
    CS*PHRASE: "Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SDOBSE_poslanecká_delegace",
    CS*PHRASE: "Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SDRE_poslanecká_delegace",
    CS*PHRASE: "Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SDSI_poslanecká_delegace",
    CS*PHRASE: "Stálá delegace do Středoevropské iniciativy",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_poslanecké_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vojtěch_Adam",
CS*PHRASE: "Vojtěch Adam",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Lenka_Andrýsová",
CS*PHRASE: "Lenka Andrýsová",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Antonín",
CS*PHRASE: "Pavel Antonín",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Michal_Babák",
CS*PHRASE: "Michal Babák",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Babor",
CS*PHRASE: "Jan Babor",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vít_Bárta",
CS*PHRASE: "Vít Bárta",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Walter_Bartoš",
CS*PHRASE: "Walter Bartoš",
TITLE: "PhDr.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDSI_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Baštýř",
CS*PHRASE: "Václav Baštýř",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Bauer",
CS*PHRASE: "Jan Bauer",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zuzka_Bebarová-Rujbrová",
CS*PHRASE: "Zuzka Bebarová-Rujbrová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Bém",
CS*PHRASE: "Pavel Bém",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marek_Benda",
CS*PHRASE: "Marek Benda",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Bendl",
CS*PHRASE: "Petr Bendl",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Besser",
CS*PHRASE: "Jiří Besser",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeněk_Bezecný",
CS*PHRASE: "Zdeněk Bezecný",
TITLE: "Mgr.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeněk_Boháč",
CS*PHRASE: "Zdeněk Boháč",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vlasta_Bohdalová",
CS*PHRASE: "Vlasta Bohdalová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Robin_Böhnisch",
CS*PHRASE: "Robin Böhnisch",
TITLE: "PhDr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Braný",
CS*PHRASE: "Petr Braný",
TITLE: "RSDr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ludmila_Bubeníková",
CS*PHRASE: "Ludmila Bubeníková",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "František_Bublan",
CS*PHRASE: "František Bublan",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Bureš",
CS*PHRASE: "Jan Bureš",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Karlovarský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Cempírek",
CS*PHRASE: "Václav Cempírek",
TITLE: "prof. Ing.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Cogan",
CS*PHRASE: "Josef Cogan",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Čechlovský",
CS*PHRASE: "Jan Čechlovský",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Černochová",
CS*PHRASE: "Jana Černochová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alexander_Černý",
CS*PHRASE: "Alexander Černý",
TITLE: "RSDr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Černý",
CS*PHRASE: "Karel Černý",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "František_Dědič",
CS*PHRASE: "František Dědič",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Dobeš",
CS*PHRASE: "Josef Dobeš",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Michal_Doktor",
CS*PHRASE: "Michal Doktor",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Dolejš",
CS*PHRASE: "Jiří Dolejš",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Richard_Dolejš",
CS*PHRASE: "Richard Dolejš",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaromír_Drábek",
CS*PHRASE: "Jaromír Drábek",
TITLE: "Dr. Ing.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Drastichová",
CS*PHRASE: "Jana Drastichová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Drobil",
CS*PHRASE: "Pavel Drobil",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Eček",
CS*PHRASE: "Jaroslav Eček",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milada_Emmerová",
CS*PHRASE: "Milada Emmerová",
TITLE: "doc. MUDr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Farský",
CS*PHRASE: "Jan Farský",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Radim_Fiala",
CS*PHRASE: "Radim Fiala",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vojtěch_Filip",
CS*PHRASE: "Vojtěch Filip",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dana_Filipi",
CS*PHRASE: "Dana Filipi",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Fischerová",
CS*PHRASE: "Jana Fischerová",
TITLE: "Ing.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Florián",
CS*PHRASE: "Jan Florián",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Foldyna",
CS*PHRASE: "Jaroslav Foldyna",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivan_Fuksa",
CS*PHRASE: "Ivan Fuksa",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Gazdík",
CS*PHRASE: "Petr Gazdík",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Grebeníček",
CS*PHRASE: "Miroslav Grebeníček",
TITLE: "doc. PhDr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Martin_Gregora",
CS*PHRASE: "Martin Gregora",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stanislav_Grospič",
CS*PHRASE: "Stanislav Grospič",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDSI_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milada_Halíková",
CS*PHRASE: "Milada Halíková",
TITLE: "PaedDr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Hamáček",
CS*PHRASE: "Jan Hamáček",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alena_Hanáková",
CS*PHRASE: "Alena Hanáková",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Michal_Hašek",
CS*PHRASE: "Michal Hašek",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Leoš_Heger",
CS*PHRASE: "Leoš Heger",
TITLE: "doc. MUDr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Hojda",
CS*PHRASE: "Pavel Hojda",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Karlovarský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDOBSE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Holík",
CS*PHRASE: "Pavel Holík",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Horáček",
CS*PHRASE: "Václav Horáček",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeňka_Horníková",
CS*PHRASE: "Zdeňka Horníková",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Gabriela_Hubáčková",
CS*PHRASE: "Gabriela Hubáčková",
CR_KRAJ: "Ústecký",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Hulinský",
CS*PHRASE: "Petr Hulinský",
TITLE: "JUDr.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stanislav_Huml",
CS*PHRASE: "Stanislav Huml",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Husák",
CS*PHRASE: "Jan Husák",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jitka_Chalánková",
CS*PHRASE: "Jitka Chalánková",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Otto_Chaloupka",
CS*PHRASE: "Otto Chaloupka",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Chalupa",
CS*PHRASE: "Tomáš Chalupa",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rudolf_Chlad",
CS*PHRASE: "Rudolf Chlad",
CR_KRAJ: "Karlovarský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Chvojka",
CS*PHRASE: "Jan Chvojka",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vítězslav_Jandák",
CS*PHRASE: "Vítězslav Jandák",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Michal_Janek",
CS*PHRASE: "Michal Janek",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Jeník",
CS*PHRASE: "Miroslav Jeník",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Luděk_Jeništa",
CS*PHRASE: "Luděk Jeništa",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ladislav_Jirků",
CS*PHRASE: "Ladislav Jirků",
TITLE: "PaedDr.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Radim_Jirout",
CS*PHRASE: "Radim Jirout",
TITLE: "Ing.",
TITLE: "MBA",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Radek_John",
CS*PHRASE: "Radek John",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "David_Kádner",
CS*PHRASE: "David Kádner",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Kalousek",
CS*PHRASE: "Miroslav Kalousek",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Kaslová",
CS*PHRASE: "Jana Kaslová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDSI_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Klán",
CS*PHRASE: "Jan Klán",
TITLE: "Bc.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kateřina_Klasnová",
CS*PHRASE: "Kateřina Klasnová",
TITLE: "ThDr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Klučka",
CS*PHRASE: "Václav Klučka",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kristýna_Kočí",
CS*PHRASE: "Kristýna Kočí",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Lenka_Kohoutová",
CS*PHRASE: "Lenka Kohoutová",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kateřina_Konečná",
CS*PHRASE: "Kateřina Konečná",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vladimír_Koníček",
CS*PHRASE: "Vladimír Koníček",
TITLE: "RNDr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Daniel_Korte",
CS*PHRASE: "Daniel Korte",
TITLE: "PhDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Koskuba",
CS*PHRASE: "Jiří Koskuba",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rom_Kostřica",
CS*PHRASE: "Rom Kostřica",
TITLE: "prof. MUDr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Patricie_Kotalíková",
CS*PHRASE: "Patricie Kotalíková",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Kováčik",
CS*PHRASE: "Pavel Kováčik",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Krákora",
CS*PHRASE: "Jaroslav Krákora",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Krátký",
CS*PHRASE: "Jiří Krátký",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Krupka",
CS*PHRASE: "Jaroslav Krupka",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stanislav_Křeček",
CS*PHRASE: "Stanislav Křeček",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Kubata",
CS*PHRASE: "Jan Kubata",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Kubata",
CS*PHRASE: "Václav Kubata",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Helena_Langšádlová",
CS*PHRASE: "Helena Langšádlová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Látka",
CS*PHRASE: "Jan Látka",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "František_Laudát",
CS*PHRASE: "František Laudát",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vladimíra_Lesenská",
CS*PHRASE: "Vladimíra Lesenská",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivana_Levá",
CS*PHRASE: "Ivana Levá",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Lobkowicz",
CS*PHRASE: "Jaroslav Lobkowicz",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavol_Lukša",
CS*PHRASE: "Pavol Lukša",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Soňa_Marková",
CS*PHRASE: "Soňa Marková",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Martinů",
CS*PHRASE: "Jaroslav Martinů",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Květa_Matušovská",
CS*PHRASE: "Květa Matušovská",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Mencl",
CS*PHRASE: "Václav Mencl",
TITLE: "Ing. arch.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alfréd_Michalík",
CS*PHRASE: "Alfréd Michalík",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dagmar_Navrátilová",
CS*PHRASE: "Dagmar Navrátilová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDSI_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Nečas",
CS*PHRASE: "Petr Nečas",
TITLE: "RNDr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marie_Nedvědová",
CS*PHRASE: "Marie Nedvědová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Liberecký",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Nekl",
CS*PHRASE: "Josef Nekl",
TITLE: "RSDr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslava_Němcová",
CS*PHRASE: "Miroslava Němcová",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vít_Němeček",
CS*PHRASE: "Vít Němeček",
TITLE: "MUDr.",
TITLE: "MBA",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Neubauer",
CS*PHRASE: "Václav Neubauer",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "František_Novosad",
CS*PHRASE: "František Novosad",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Novotný_ml",
CS*PHRASE: "Josef Novotný ml",
TITLE: "PaedDr.",
TITLE: ".",
CR_KRAJ: "Karlovarský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Novotný_st",
CS*PHRASE: "Josef Novotný st",
TITLE: "Ing.",
TITLE: ".",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_SNK_ED",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivan_Ohlídal",
CS*PHRASE: "Ivan Ohlídal",
TITLE: "prof. RNDr.",
TITLE: "DrSc.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDOBSE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Oliva",
CS*PHRASE: "Jiří Oliva",
TITLE: "doc. Ing.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Opálka",
CS*PHRASE: "Miroslav Opálka",
TITLE: "RSDr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hana_Orgoníková",
CS*PHRASE: "Hana Orgoníková",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Viktor_Paggio",
CS*PHRASE: "Viktor Paggio",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Pajer",
CS*PHRASE: "Jan Pajer",
TITLE: "Bc.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Papež",
CS*PHRASE: "Jiří Papež",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vlasta_Parkanová",
CS*PHRASE: "Vlasta Parkanová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Jihočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Paroubek",
CS*PHRASE: "Jiří Paroubek",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karolína_Peake",
CS*PHRASE: "Karolína Peake",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Gabriela_Pecková",
CS*PHRASE: "Gabriela Pecková",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Břetislav_Petr",
CS*PHRASE: "Břetislav Petr",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Petráň",
CS*PHRASE: "Miroslav Petráň",
TITLE: "Ing. arch.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_SNK_ED",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Petrů",
CS*PHRASE: "Jiří Petrů",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Plachý",
CS*PHRASE: "Jaroslav Plachý",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDOBSE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Ploc",
CS*PHRASE: "Pavel Ploc",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stanislav_Polčák",
CS*PHRASE: "Stanislav Polčák",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Pospíšil_JUDr.",
CS*PHRASE: "Jiří Pospíšil",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Anna_Putnová",
CS*PHRASE: "Anna Putnová",
TITLE: "doc. RNDr.",
TITLE: "Ph.D., MBA",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Aleš_Rádl",
CS*PHRASE: "Aleš Rádl",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "David_Rath",
CS*PHRASE: "David Rath",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Aleš_Roztočil",
CS*PHRASE: "Aleš Roztočil",
TITLE: "prof. MUDr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Rusnok",
CS*PHRASE: "Jiří Rusnok",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marie_Rusová",
CS*PHRASE: "Marie Rusová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Vysočina",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Adam_Rykala",
CS*PHRASE: "Adam Rykala",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivana_Řápková",
CS*PHRASE: "Ivana Řápková",
TITLE: "Mgr. Ing.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Antonín_Seďa",
CS*PHRASE: "Antonín Seďa",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marta_Semelová",
CS*PHRASE: "Marta Semelová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslava_Schejbalová",
CS*PHRASE: "Jaroslava Schejbalová",
TITLE: "Bc.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Schwarzenberg",
CS*PHRASE: "Karel Schwarzenberg",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "František_Sivera",
CS*PHRASE: "František Sivera",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Skalický",
CS*PHRASE: "Jiří Skalický",
TITLE: "PharmDr.",
TITLE: "Ph.D.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Roman_Sklenák",
CS*PHRASE: "Roman Sklenák",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Skokan",
CS*PHRASE: "Petr Skokan",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_VV",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ladislav_Skopal",
CS*PHRASE: "Ladislav Skopal",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Smutný",
CS*PHRASE: "Jan Smutný",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP09-S",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Smýkal",
CS*PHRASE: "Josef Smýkal",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Bohuslav_Sobotka",
CS*PHRASE: "Bohuslav Sobotka",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Staněk",
CS*PHRASE: "Pavel Staněk",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKGIBS_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zbyněk_Stanjura",
CS*PHRASE: "Zbyněk Stanjura",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslava_Strnadlová",
CS*PHRASE: "Miroslava Strnadlová",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Suchá",
CS*PHRASE: "Jana Suchá",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Karlovarský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Suchánek",
CS*PHRASE: "Pavel Suchánek",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Svoboda",
CS*PHRASE: "Miroslav Svoboda",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Svoboda",
CS*PHRASE: "Pavel Svoboda",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Igor_Svoják",
CS*PHRASE: "Igor Svoják",
TITLE: "Ing.",
TITLE: "Ph.D., MBA",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Bořivoj_Šarapatka",
CS*PHRASE: "Bořivoj Šarapatka",
TITLE: "prof. Ing. Dr.",
TITLE: "CSc.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDOBSE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "David_Šeich",
CS*PHRASE: "David Šeich",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Šenfeld",
CS*PHRASE: "Josef Šenfeld",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Šidlo",
CS*PHRASE: "Karel Šidlo",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ladislav_Šincl",
CS*PHRASE: "Ladislav Šincl",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Škárka",
CS*PHRASE: "Jaroslav Škárka",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKNBU_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDOBSE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Šlégr",
CS*PHRASE: "Jiří Šlégr",
CR_KRAJ: "Ústecký",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marek_Šnajdr",
CS*PHRASE: "Marek Šnajdr",
TITLE: "Bc.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Boris_Šťastný",
CS*PHRASE: "Boris Šťastný",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Štětina",
CS*PHRASE: "Jiří Štětina",
TITLE: "MUDr.",
CR_KRAJ: "Královéhradecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_SNK_ED",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milan_Šťovíček",
CS*PHRASE: "Milan Šťovíček",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
UNDER: "VV_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Šulc",
CS*PHRASE: "Jiří Šulc",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Tancoš",
CS*PHRASE: "Josef Tancoš",
CR_KRAJ: "Ústecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jeroným_Tejc",
CS*PHRASE: "Jeroným Tejc",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Jihomoravský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Tluchoř",
CS*PHRASE: "Petr Tluchoř",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Úlehla",
CS*PHRASE: "Tomáš Úlehla",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milan_Urban",
CS*PHRASE: "Milan Urban",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Martin_Vacek",
CS*PHRASE: "Martin Vacek",
TITLE: "PhDr.",
CR_KRAJ: "Zlínský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDNATO_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dana_Váhalová",
CS*PHRASE: "Dana Váhalová",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDRE_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Váňa",
CS*PHRASE: "Miroslav Váňa",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Pardubický",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Roman_Váňa",
CS*PHRASE: "Roman Váňa",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VB_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Vandas",
CS*PHRASE: "Jaroslav Vandas",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ladislav_Velebný",
CS*PHRASE: "Ladislav Velebný",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ZEV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SDSI_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Vidím",
CS*PHRASE: "Jan Vidím",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VOV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VO_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKKPO_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKVZ_poslanecká_komise",
MEMBER: "SDMPU_poslanecká_delegace";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vladislav_Vilímec",
CS*PHRASE: "Vladislav Vilímec",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "David_Vodrážka",
CS*PHRASE: "David Vodrážka",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Hlavní město Praha",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSR_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miloslava_Vostrá",
CS*PHRASE: "Miloslava Vostrá",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM",
UNDER: "KSČM_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Votava",
CS*PHRASE: "Václav Votava",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Plzeňský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "KV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "PV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Radim_Vysloužil",
CS*PHRASE: "Radim Vysloužil",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
UNDER: "Nezařazení_poslanecký_klub",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivana_Weberová",
CS*PHRASE: "Ivana Weberová",
TITLE: "JUDr.",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "MIV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslava_Wenigerová",
CS*PHRASE: "Jaroslava Wenigerová",
TITLE: "PhDr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS",
UNDER: "ODS_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VVVKMT_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VK_poslanecká_komise",
MEMBER: "SKRRP_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Renáta_Witoszová",
CS*PHRASE: "Renáta Witoszová",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
UNDER: "TOP09-S_poslanecký_klub",
MEMBER: "VSP_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ZAV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKBIS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Lubomír_Zaorálek",
CS*PHRASE: "Lubomír Zaorálek",
TITLE: "PhDr.",
CR_KRAJ: "Moravskoslezský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Cyril_Zapletal",
CS*PHRASE: "Cyril Zapletal",
CR_KRAJ: "Liberecký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "HV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "ORGV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "SKPKPS_poslanecká_komise";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Zemánek",
CS*PHRASE: "Jiří Zemánek",
TITLE: "Mgr.",
CR_KRAJ: "Olomoucký",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "VEZ_poslanecký_výbor",
MEMBER: "RV_poslanecký_výbor";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Zemek",
CS*PHRASE: "Václav Zemek",
TITLE: "Ing.",
CR_KRAJ: "Středočeský",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD",
UNDER: "ČSSD_poslanecký_klub",
MEMBER: "UPV_poslanecký_výbor",
MEMBER: "VZP_poslanecký_výbor";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
    CS*PHRASE: "Senát České republiky",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM",
    CHAIRMAN: "Milan_Štěch",
    URL: "http://www.senat.cz/";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Antl",
CS*PHRASE: "Miroslav Antl",
CR_SENAT_OKRSEK: "48 - Rychnov nad Kněžnou",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.miroslavantl.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ivo_Bárek",
CS*PHRASE: "Ivo Bárek",
CR_SENAT_OKRSEK: "57 - Vyškov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.barek.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marta_Bayerová",
CS*PHRASE: "Marta Bayerová",
CR_SENAT_OKRSEK: "54 - Znojmo",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.bayerova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeněk_Besta",
CS*PHRASE: "Zdeněk Besta",
CR_SENAT_OKRSEK: "67 - Nový Jičín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Bis",
CS*PHRASE: "Jiří Bis",
CR_SENAT_OKRSEK: " 9 - Plzeň-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jiribis.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Bratský",
CS*PHRASE: "Petr Bratský",
CR_SENAT_OKRSEK: "25 - Praha 6",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.bratsky.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Čáslava",
CS*PHRASE: "Pavel Čáslava",
CR_SENAT_OKRSEK: " 2 - Sokolov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.caslava.eu",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Čunek",
CS*PHRASE: "Jiří Čunek",
CR_SENAT_OKRSEK: "77 - Vsetín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.cunek.info",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KDU-ČSL";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alena_Dernerová",
CS*PHRASE: "Alena Dernerová",
CR_SENAT_OKRSEK: " 4 - Most",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Dienstbier",
CS*PHRASE: "Jiří Dienstbier",
CR_SENAT_OKRSEK: "30 - Kladno",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Doubrava",
CS*PHRASE: "Jaroslav Doubrava",
CR_SENAT_OKRSEK: "31 - Ústí nad Labem",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_S.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hana_Doupovcová",
CS*PHRASE: "Hana Doupovcová",
CR_SENAT_OKRSEK: "81 - Uherské Hradiště",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.doupovcova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vladimír_Dryml",
CS*PHRASE: "Vladimír Dryml",
CR_SENAT_OKRSEK: "45 - Hradec Králové",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.vdryml.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Eybert",
CS*PHRASE: "Pavel Eybert",
CR_SENAT_OKRSEK: "13 - Tábor",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.eybert.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Daniela_Filipiová",
CS*PHRASE: "Daniela Filipiová",
CR_SENAT_OKRSEK: "26 - Praha 2",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.filipiova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alena_Gajdůšková",
CS*PHRASE: "Alena Gajdůšková",
CR_SENAT_OKRSEK: "78 - Zlín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.gajduskova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Gawlas",
CS*PHRASE: "Petr Gawlas",
CR_SENAT_OKRSEK: "73 - Frýdek-Místek",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.petr-gawlas.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Grulich",
CS*PHRASE: "Tomáš Grulich",
CR_SENAT_OKRSEK: "17 - Praha 12",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.tomasgrulich.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Guziana",
CS*PHRASE: "Petr Guziana",
CR_SENAT_OKRSEK: "72 - Ostrava-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.petrguziana.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Hajda",
CS*PHRASE: "Jan Hajda",
CR_SENAT_OKRSEK: "56 - Břeclav",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.janhajdasenat.estranky.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Homolka",
CS*PHRASE: "Václav Homolka",
CR_SENAT_OKRSEK: " 5 - Chomutov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.vaclavhomolka.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KSČM";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Horník",
CS*PHRASE: "Jan Horník",
CR_SENAT_OKRSEK: " 1 - Karlovy Vary",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.janhornik.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miluše_Horská",
CS*PHRASE: "Miluše Horská",
CR_SENAT_OKRSEK: "43 - Pardubice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Marcel_Chládek",
CS*PHRASE: "Marcel Chládek",
CR_SENAT_OKRSEK: " 6 - Louny",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.marcel-chladek.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miloš_Janeček",
CS*PHRASE: "Miloš Janeček",
CR_SENAT_OKRSEK: "60 - Brno-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.milosjanecek.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaromír_Jermář",
CS*PHRASE: "Jaromír Jermář",
CR_SENAT_OKRSEK: "38 - Mladá Boleslav",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jaromir-jermar.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Adolf_Jílek",
CS*PHRASE: "Adolf Jílek",
CR_SENAT_OKRSEK: "65 - Šumperk",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.adajilek.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_TOP 09";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Jirsa",
CS*PHRASE: "Tomáš Jirsa",
CR_SENAT_OKRSEK: "10 - Český Krumlov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.tomasjirsa.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vítězslav_Jonáš",
CS*PHRASE: "Vítězslav Jonáš",
CR_SENAT_OKRSEK: "53 - Třebíč",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.vitezslav-jonas.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stanislav_Juránek",
CS*PHRASE: "Stanislav Juránek",
CR_SENAT_OKRSEK: "58 - Brno-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KDU-ČSL";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jana_Juřenčáková",
CS*PHRASE: "Jana Juřenčáková",
CR_SENAT_OKRSEK: "80 - Zlín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jurencakova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_STAN";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Kapoun",
CS*PHRASE: "Karel Kapoun",
CR_SENAT_OKRSEK: "36 - Česká Lípa",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.karelkapoun.eu",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Kladívko",
CS*PHRASE: "Tomáš Kladívko",
CR_SENAT_OKRSEK: "24 - Praha 9",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.kladivko.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Korytář",
CS*PHRASE: "Karel Korytář",
CR_SENAT_OKRSEK: "66 - Olomouc",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.karelkorytar.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Koukal",
CS*PHRASE: "Václav Koukal",
CR_SENAT_OKRSEK: "50 - Svitavy",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.koukalvaclav.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Krejča",
CS*PHRASE: "Miroslav Krejča",
CR_SENAT_OKRSEK: "12 - Strakonice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.miroslavkrejca.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Kubera",
CS*PHRASE: "Jaroslav Kubera",
CR_SENAT_OKRSEK: "32 - Teplice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.kubera.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Lajtoch",
CS*PHRASE: "Jiří Lajtoch",
CR_SENAT_OKRSEK: "63 - Přerov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.lajtoch.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Lebeda",
CS*PHRASE: "Pavel Lebeda",
CR_SENAT_OKRSEK: "42 - Kolín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.pavellebeda.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miloš_Malý",
CS*PHRASE: "Miloš Malý",
CR_SENAT_OKRSEK: "76 - Kroměříž",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Antonín_Maštalíř",
CS*PHRASE: "Antonín Maštalíř",
CR_SENAT_OKRSEK: "70 - Ostrava-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Nenutil",
CS*PHRASE: "Miroslav Nenutil",
CR_SENAT_OKRSEK: " 3 - Cheb",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.nenutil.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Oberfalzer",
CS*PHRASE: "Jiří Oberfalzer",
CR_SENAT_OKRSEK: "16 - Beroun",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.oberfalzer.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Pakosta",
CS*PHRASE: "Petr Pakosta",
CR_SENAT_OKRSEK: "47 - Náchod",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.pakosta.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Palas",
CS*PHRASE: "Jaroslav Palas",
CR_SENAT_OKRSEK: "64 - Bruntál",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alena_Palečková",
CS*PHRASE: "Alena Palečková",
CR_SENAT_OKRSEK: "23 - Praha 8",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Soňa_Paukrtová",
CS*PHRASE: "Soňa Paukrtová",
CR_SENAT_OKRSEK: "35 - Jablonec nad Nisou",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.paukrtova.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milan_Pešák",
CS*PHRASE: "Milan Pešák",
CR_SENAT_OKRSEK: "19 - Praha 11",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Pithart",
CS*PHRASE: "Petr Pithart",
CR_SENAT_OKRSEK: "44 - Chrudim",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.pithart.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KDU-ČSL";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiří_Pospíšil",
CS*PHRASE: "Jiří Pospíšil",
CR_SENAT_OKRSEK: "14 - České Budějovice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.senator-cb.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jozef_Regec",
CS*PHRASE: "Jozef Regec",
CR_SENAT_OKRSEK: "49 - Blansko",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jozefregec.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Eva_Richtrová",
CS*PHRASE: "Eva Richtrová",
CR_SENAT_OKRSEK: "69 - Frýdek-Místek",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.evarichtrova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jiřina_Rippelová",
CS*PHRASE: "Jiřina Rippelová",
CR_SENAT_OKRSEK: "11 - Domažlice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.rippelova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Řihák",
CS*PHRASE: "Josef Řihák",
CR_SENAT_OKRSEK: "18 - Příbram",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Luděk_Sefzig",
CS*PHRASE: "Luděk Sefzig",
CR_SENAT_OKRSEK: " 8 - Rokycany",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.sefzig.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Božena_Sekaninová",
CS*PHRASE: "Božena Sekaninová",
CR_SENAT_OKRSEK: "62 - Prostějov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.sekaninova.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeněk_Schwarz",
CS*PHRASE: "Zdeněk Schwarz",
CR_SENAT_OKRSEK: "27 - Praha 1",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.zdenekschwarz.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Přemysl_Sobotka",
CS*PHRASE: "Přemysl Sobotka",
CR_SENAT_OKRSEK: "34 - Liberec",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.premyslsobotka.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaromír_Strnad",
CS*PHRASE: "Jaromír Strnad",
CR_SENAT_OKRSEK: "40 - Kutná Hora",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jaromirstrnad.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Radek_Sušil",
CS*PHRASE: "Radek Sušil",
CR_SENAT_OKRSEK: "75 - Karviná",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.radeksusil.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Richard_Svoboda",
CS*PHRASE: "Richard Svoboda",
CR_SENAT_OKRSEK: "59 - Brno-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.rsvoboda.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaroslav_Sykáček",
CS*PHRASE: "Jaroslav Sykáček",
CR_SENAT_OKRSEK: "33 - Děčín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jaroslavsykacek.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karel_Šebek",
CS*PHRASE: "Karel Šebek",
CR_SENAT_OKRSEK: "41 - Benešov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.karelsebek.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Šilar",
CS*PHRASE: "Petr Šilar",
CR_SENAT_OKRSEK: "46 - Ústí nad Orlicí",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_KDU-ČSL";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miroslav_Škaloud",
CS*PHRASE: "Miroslav Škaloud",
CR_SENAT_OKRSEK: "21 - Praha 5",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.skaloud.net",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zdeněk_Škromach",
CS*PHRASE: "Zdeněk Škromach",
CR_SENAT_OKRSEK: "79 - Hodonín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Milan_Štěch",
CS*PHRASE: "Milan Štěch",
CR_SENAT_OKRSEK: "15 - Pelhřimov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.milanstech.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jaromír_Štětina",
CS*PHRASE: "Jaromír Štětina",
CR_SENAT_OKRSEK: "22 - Praha 10",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.jaromirstetina.cz";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Josef_Táborský",
CS*PHRASE: "Josef Táborský",
CR_SENAT_OKRSEK: "37 - Jičín",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dagmar_Terelmešová",
CS*PHRASE: "Dagmar Terelmešová",
CR_SENAT_OKRSEK: " 7 - Plzeň-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Martin_Tesařík",
CS*PHRASE: "Martin Tesařík",
CR_SENAT_OKRSEK: "61 - Olomouc",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.martintesarik.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Tomáš_Töpfer",
CS*PHRASE: "Tomáš Töpfer",
CR_SENAT_OKRSEK: "20 - Praha 4",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Trpák",
CS*PHRASE: "Pavel Trpák",
CR_SENAT_OKRSEK: "39 - Trutnov",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.trpak.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Otakar_Veřovský",
CS*PHRASE: "Otakar Veřovský",
CR_SENAT_OKRSEK: "71 - Ostrava-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.otakar-verovsky.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Vícha",
CS*PHRASE: "Petr Vícha",
CR_SENAT_OKRSEK: "74 - Karviná",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.petr-vicha.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Václav_Vlček",
CS*PHRASE: "Václav Vlček",
CR_SENAT_OKRSEK: "68 - Opava",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.vlcekvaclav.eu",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Alexandr_Vondra",
CS*PHRASE: "Alexandr Vondra",
CR_SENAT_OKRSEK: "29 - Litoměřice",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.alexandrvondra.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Veronika_Vrecionová",
CS*PHRASE: "Veronika Vrecionová",
CR_SENAT_OKRSEK: "28 - Mělník",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Miloš_Vystrčil",
CS*PHRASE: "Miloš Vystrčil",
CR_SENAT_OKRSEK: "52 - Jihlava",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
URL: "www.vystrcil.cz",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ODS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dagmar_Zvěřinová",
CS*PHRASE: "Dagmar Zvěřinová",
CR_SENAT_OKRSEK: "51 - Žďár nad Sázavou",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát",
PARTY_MEMBER: "CZECH_REPUBLIC_PARTY_ČSSD";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Žaloudík",
CS*PHRASE: "Jan Žaloudík",
CR_SENAT_OKRSEK: "55 - Brno-město",
UNDER: "CZECH_REPUBLIC_Senát";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Martin_Kuba",
CS*PHRASE: "Martin Kuba";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pavel_Dobeš",
CS*PHRASE: "Pavel Dobeš";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petr_Fiala",
CS*PHRASE: "Petr Fiala";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kamil_Jankovský",
CS*PHRASE: "Kamil Jankovský";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jan_Kubice",
CS*PHRASE: "Jan Kubice";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_statistický_úřad",
    URL: "http://www.czso.cz/",
    CS*PHRASE: "Český statistický úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS",
    CS*PHRASE: "ostatní úřady",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_úřad_zeměměřický_a_katastrální",
    URL: "http://www.vugtk.cz/~cuzk/",
    CS*PHRASE: "Český úřad zeměměřický a katastrální",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Katastrální_úřady",
    URL: "http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr01/ku.html",
    CS*PHRASE: "Katastrální úřady",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zeměměřické_a_katastrální_inspektoráty",
    URL: "http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr01/zki.html",
    CS*PHRASE: "Zeměměřické a katastrální inspektoráty",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Výzkumný_ústav_geodetický,_topografický_a_kartografický",
    URL: "http://www.vugtk.cz/",
    CS*PHRASE: "Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_báňský_úřad",
    URL: "http://www.cbusbs.cz/",
    CS*PHRASE: "Český báňský úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Energetický_regulační_úřad",
    URL: "http://www.eru.cz/",
    CS*PHRASE: "Energetický regulační úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Národní_bezpečnostní_úřad",
    URL: "http://www.nbu.cz/",
    CS*PHRASE: "Národní bezpečnostní úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřad_průmyslového_vlastnictví",
    URL: "http://www.upv.cz/",
    CS*PHRASE: "Úřad průmyslového vlastnictví",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřad_pro_ochranu_hospodářské_soutěže",
    URL: "http://195.113.171.5/",
    CS*PHRASE: "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřad_pro_veřejné_informační_systémy",
    URL: "http://www.uvis.cz/",
    CS*PHRASE: "Úřad pro veřejné informační systémy",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Státní_úřad_pro_jadernou_bezpečnost",
    URL: "http://www.sujb.cz/",
    CS*PHRASE: "Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Správa_státních_hmotných_rezerv",
    URL: "http://www.sshr.cz/",
    CS*PHRASE: "Správa státních hmotných rezerv",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Komise_pro_cenné_papíry",
    URL: "http://www.sec.cz/",
    CS*PHRASE: "Komise pro cenné papíry",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Bezpečnostní_informační_služba",
    URL: "http://www.bis.cz/",
    CS*PHRASE: "Bezpečnostní informační služba",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Česká_národní_banka",
    URL: "http://www.cnb.cz/",
    CS*PHRASE: "Česká národní banka",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_telekomunikační_úřad",
    URL: "http://www.ctu.cz/",
    CS*PHRASE: "Český telekomunikační úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Generální_ředitelství_cel",
    URL: "http://www.cs.mfcr.cz/",
    CS*PHRASE: "Generální ředitelství cel",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Institut_technické_inspekce",
    URL: "http://www.iti.cz/",
    CS*PHRASE: "Institut technické inspekce",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nejvyšší_kontrolní_úřad",
    URL: "http://www.nku.cz/index1.htm",
    CS*PHRASE: "Nejvyšší kontrolní úřad",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Rada_České_republiky_pro_rozhlasové_a_televizní_vysílání",
    URL: "http://www.rrtv.cz/",
    CS*PHRASE: "Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřad_pro_ochranu_osobních_údajů",
    URL: "http://www.uoou.cz/",
    CS*PHRASE: "Úřad pro ochranu osobních údajů",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Úřady_bezpečnosti_práce",
    URL: "http://www.mpsv.cz/scripts/1vyhledavani/adresare/AdrMain.asp?DruhID=3",
    CS*PHRASE: "Úřady bezpečnosti práce",
    UNDER: "CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM_-_OTHER_BUREAUS";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "města_a_obce",
    CS*PHRASE: "města a obce",
    UNDER: CZECH_REPUBLIC_GOVERNMENT_SYSTEM;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "města_a_obce_-_rozvojové_programy",
    CS*PHRASE: "města a obce - rozvojové programy",
    UNDER: města_a_obce;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze",
    CS*PHRASE: "města a obce - svazy a datábaze",
    UNDER: města_a_obce;
#CREATE_NEW_ANYWAY: "města_a_obce_-_výběr",
    CS*PHRASE: "města a obce - výběr",
    UNDER: města_a_obce;

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Centrum_pro_regionální_rozvoj_CR",
    CS*PHRASE: "Centrum pro regionální rozvoj CR",
    URL: "http://www.crr.cz/",
    UNDER: "města_a_obce_-_rozvojové_programy";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "SAPARD_-_Special_Accession_Programme_for_Agriculture_and_Rural_Development",
    URL: "http://www.sapard.cz/",
    UNDER: "města_a_obce_-_rozvojové_programy";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "ISPA_-_Instrument_for_Struktural_Policies_for_Pre-Accession",
    URL: "http://www.rda-vysocina.cz/programy10.html#eu7",
    UNDER: "města_a_obce_-_rozvojové_programy";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Svaz_měst_a_obcí_ČR",
    URL: "http://www.smocr.cz/",
    CS*PHRASE: "Svaz měst a obcí ČR",
    UNDER: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Oficiální_středisko_měst_a_obcí_Svazu_měst_a_obcí_ČR",
    URL: "http://www.obce.cz/",
    CS*PHRASE: "Oficiální středisko měst a obcí Svazu měst a obcí ČR",
    UNDER: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Města_a_obce_online",
    URL: "http://mesta.obce.cz/",
    CS*PHRASE: "Města a obce online",
    UNDER: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Databáze_měst_a_obcí",
    URL: "http://www.mesta.cz/",
    CS*PHRASE: "Databáze měst a obcí",
    UNDER: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Asociace_krajů_České_republiky",
    CS*PHRASE: "Asociace krajů České republiky",
    URL: "http://www.kr-urady.cz/",
    UNDER: "města_a_obce_-_svazy_a_datábaze";

#CREATE_NEW_ANYWAY: "Blatná",
    URL: "http://www.siscr.cz/cz/mu/blatna/index.htm",
    CS*PHRASE: "Blatná",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Brno",
    URL: "http://www.brno-city.cz/main/index-cz.htm",
    CS*PHRASE: "Brno",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Břeclav",
    URL: "http://www.breclav-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Břeclav",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Čáslav",
    URL: "http://www.caslavsko.cz/urad/Index.htm",
    CS*PHRASE: "Čáslav",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "České_Budějovice",
    URL: "http://www.c-budejovice.cz/",
    CS*PHRASE: "České Budějovice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Český_Krumlov",
    URL: "http://www.mu.ckrumlov.cz/",
    CS*PHRASE: "Český Krumlov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dačice",
    URL: "http://www.dacice-mesto.cz/",
    CS*PHRASE: "Dačice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dalovice",
    URL: "http://www.ou-dalovice.cz/",
    CS*PHRASE: "Dalovice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Dobřichovice",
    URL: "http://www.dobrichovice.cz/",
    CS*PHRASE: "Dobřichovice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Frýdek_Místek",
    URL: "http://ibmppc.applet.cz/~meufm/",
    CS*PHRASE: "Frýdek Místek",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Havířov",
    URL: "http://194.228.59.247/",
    CS*PHRASE: "Havířov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Havlíčkův_Brod",
    URL: "http://www.muhb.cz/",
    CS*PHRASE: "Havlíčkův Brod",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hluboká_nad_Vltavou",
    URL: "http://www.hluboka.cz/",
    CS*PHRASE: "Hluboká nad Vltavou",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Holešov",
    URL: "http://www.holesov.cz/",
    CS*PHRASE: "Holešov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Hradec_Králové",
    URL: "http://www.umhk.cz/",
    CS*PHRASE: "Hradec Králové",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Humpolec",
    URL: "http://www.mesto-humpolec.cz/",
    CS*PHRASE: "Humpolec",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Chrastava",
    URL: "http://www.mu-chrastava.cz/",
    CS*PHRASE: "Chrastava",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jablonec_nad_Nisou",
    URL: "http://www.jablonec.cz/",
    CS*PHRASE: "Jablonec nad Nisou",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jičín",
    URL: "http://www.mujicin.cz/",
    CS*PHRASE: "Jičín",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihlava",
    URL: "http://mesta.obce.cz/jihlava/",
    CS*PHRASE: "Jihlava",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jihlava",
    URL: "http://www.jihlava.cz/",
    CS*PHRASE: "Jihlava",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Jince",
    URL: "http://www.siscr.cz/cz/mu/pribram/mjin.htm",
    CS*PHRASE: "Jince",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karlovy_Vary",
    URL: "http://www.karlovyvary.cz/",
    CS*PHRASE: "Karlovy Vary",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Karviná",
    URL: "http://www.muka.cz/",
    CS*PHRASE: "Karviná",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kladno",
    URL: "http://www.mestokladno.cz/",
    CS*PHRASE: "Kladno",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kladno",
    URL: "http://mesta.obce.cz/kladno/",
    CS*PHRASE: "Kladno",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kolín",
    URL: "http://www.clever.cz/~meu/",
    CS*PHRASE: "Kolín",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kuřim",
    URL: "http://www.mesto-kurim.cz/",
    CS*PHRASE: "Kuřim",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kutná_Hora",
    URL: "http://www.kutnahora.cz/",
    CS*PHRASE: "Kutná Hora",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Kopřivnice",
    URL: "http://www.koprivnice.cz/",
    CS*PHRASE: "Kopřivnice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Liberec",
    URL: "http://www.liberec.cz/",
    CS*PHRASE: "Liberec",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Litvínov",
    URL: "http://www.mulitvinov.cz/",
    CS*PHRASE: "Litvínov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Lovosice",
    URL: "http://www.meulovo.cz/",
    CS*PHRASE: "Lovosice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Most",
    URL: "http://www.mumost.cz/",
    CS*PHRASE: "Most",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nový_Bor",
    URL: "http://www.novy-bor.cz/",
    CS*PHRASE: "Nový Bor",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Nový_Bydžov",
    URL: "http://www.novybydzov.cz/",
    CS*PHRASE: "Nový Bydžov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Olomouc",
    URL: "http://www.olomoucko.cz/home.asp",
    CS*PHRASE: "Olomouc",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Opava",
    URL: "http://www.opava-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Opava",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ostrava",
    URL: "http://www.mmo.cz/",
    CS*PHRASE: "Ostrava",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Pardubice",
    URL: "http://www.pardubice.net/",
    CS*PHRASE: "Pardubice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Petrovice",
    URL: "http://www.siscr.cz/cz/mu/pribram/mpetr.htm",
    CS*PHRASE: "Petrovice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Plzeň",
    URL: "http://info.plzen-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Plzeň",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_magistrát_hlavního_města",
    URL: "http://www.prague-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Praha - magistrát hlavního města",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Praha_Řepy",
    URL: "http://www.pha.inecnet.cz/repyzpd",
    CS*PHRASE: "Praha Řepy",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Prostějov",
    URL: "http://www.mestopv.cz/",
    CS*PHRASE: "Prostějov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Příbram",
    URL: "http://www.pribram-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Příbram",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Sedlčany",
    URL: "http://www.sedlcany.cz/www/mu/",
    CS*PHRASE: "Sedlčany",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Semily",
    URL: "http://www.mikroservis.cz/semily/semily.html",
    CS*PHRASE: "Semily",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Strakonice",
    URL: "http://www.mu-st.cz/",
    CS*PHRASE: "Strakonice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Stochov",
    URL: "http://webhouse.cz/stochov",
    CS*PHRASE: "Stochov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Špindlerův_Mlýn",
    URL: "http://webhouse.cz/s_mlyn",
    CS*PHRASE: "Špindlerův Mlýn",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Šumperk",
    URL: "http://webhouse.cz/sumperk",
    CS*PHRASE: "Šumperk",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Telč",
    URL: "http://www.telc-etc.cz/",
    CS*PHRASE: "Telč",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Teplice",
    URL: "http://www.teplice.cz/",
    CS*PHRASE: "Teplice",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Trutnov",
    URL: "http://www.trutnov.cz/",
    CS*PHRASE: "Trutnov",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Třebíč",
    URL: "http://www.mu-trebic.cz/",
    CS*PHRASE: "Třebíč",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Uherský_Brod",
    URL: "http://www.uherskybrod.cz/",
    CS*PHRASE: "Uherský Brod",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Labem",
    URL: "http://www.mag-ul.cz/",
    CS*PHRASE: "Ústí nad Labem",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Ústí_nad_Orlicí",
    URL: "http://www.ustinadorlici.cz/",
    CS*PHRASE: "Ústí nad Orlicí",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Valašské_Meziříčí",
    URL: "http://www.valmez-city.cz/",
    CS*PHRASE: "Valašské Meziříčí",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Veselí_nad_Moravou",
    URL: "http://www.veseli-nad-moravou.cz/",
    CS*PHRASE: "Veselí nad Moravou",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Veverská_Bítýška",
    URL: "http://www.obecveverskabityska.cz/",
    CS*PHRASE: "Veverská Bítýška",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Vodňany",
    URL: "http://www.muvodnany.cz/",
    CS*PHRASE: "Vodňany",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Volyně",
    URL: "http://www.jihocesky-kraj.cz/obce.asp?obec=414&urad=1",
    CS*PHRASE: "Volyně",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Zlín",
    URL: "http://www.mestozlin.cz",
    CS*PHRASE: "Zlín",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Znojmo",
    URL: "http://www.muznojmo.cz/",
    CS*PHRASE: "Znojmo",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#CREATE_NEW_ANYWAY: "Žďár_nad_Sázavou",
    URL: "http://www.zdarns.cz/",
    CS*PHRASE: "Žďár nad Sázavou",
    UNDER: "města_a_obce_-_výběr";
#END: ;