Přehled způsobů editace Znalostní databáze
V zásadě existují dva postupy editace Znalostní databáze (dále ZD):

Technologická poznámka

Rozhraní je realizováno ve dvou úrovních:

Zajímavé je srovnání s regedtit: