Třídy redaktorů


 • Odborník (PROFESSIONAL)
  • edituje pouze jemu svěřené úseky pro stránce odborné i jazykové (překlady),
  • má pouze encyklopedický (ne lingvistický) přístup k prohlížení Databáze.
 • Jazykozpytec (LINGUIST)
  • edituje pouze lingvistická data,
  • má úplný (tj. encyklopedický i lingvistický) přístup k prohlížení Databáze.
 • Správce (CHIEF)
  • spravuje databázi redaktorů a přiděluje jim úseky pro editaci,
  • řídí konfiguraci databáze,
  • má všechna editační práva k databázi.